Warsztaty

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter i polub naszą stronę na facebooku!

Warsztaty podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu:

Na bieżąco będziemy publikować prowadzących oraz tematy tegorocznych warsztatów. Pełen grafik warsztatów zostanie podany do wiadomości na przełomie marca i kwietnia.

W ramach sesji równoległych uczestnicy Kongresu mogą wybrać cztery spośród proponowanych modułów i warsztatów. Zapisy na warsztaty rozpoczną się w maju – prosimy o oczekiwanie na kontakt za pośrednictwem e-maila podanego przy rejestracji. Zapisy odbędą się według kolejności zgłoszeń na Kongres.


 

Tutoring akademicki w teorii i praktyce

W module tym wystąpią teoretycy oraz praktycy tutoringu akademickiego. Zostaną zaprezentowane badania dotyczące tej metody oraz przykłady dobrych praktyk i wdrożeń tutoringu na uczelniach. Po prezentacji odbędzie się sesja pytań od uczestników, którzy będą mogli dowiedzieć się więcej o praktycznym funkcjonowaniu i wdrażaniu tej metody w kontekście akademickim oraz porozmawiać z praktykami tutoringu.

 


Dobre praktyki i przykłady wdrożeń tutoringu szkolnego

W ramach prezentacji dobrych praktyk tutorskich wystąpią przedstawiciele instytucji i placówek, które z powodzeniem stosują w swojej pracy metodę tutoringu na różnych poziomach edukacyjnych. Po prezentacji odbędzie się sesja pytań od uczestników, którzy będą mogli dowiedzieć się więcej o praktycznym funkcjonowaniu i wdrażaniu tej metody oraz porozmawiać z praktykami tutoringu.

Zachęcamy do udziału przede wszystkim dyrektorów i nauczycieli, którzy pierwszy raz spotykają się z metodą tutoringu oraz tych, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak wdrożyć tutoring do swojej placówki.

 

 


Joanna Gardynik – Psychologia dla tutorów i nauczycieli, czyli co powinien wiedzieć skuteczny nauczyciel

Dla kogo: 

Nauczyciele i tutorzy szkolni, rodzice i wszyscy zaciekawieni rozwojem dzieci i młodzieży

Opis: 

Tutor nie musi być psychologiem, ale podstawowa wiedza z tego obszaru może okazać się przydatna, jeśli nie niezbędna. Zapraszamy na warsztat, w czasie którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami z zakresu psychologii i dowiedzieć się jak wykorzystać je w swojej codziennej pracy. Pierwszym obszarem naszego zainteresowania będzie psychologia rozwojowa – skupimy się na tym, jakie trudności i potrzeby pojawiają się w procesie rozwoju ucznia i co to dla nas – nauczycieli oznacza w praktyce. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób działają procesy poznawcze, emocje i motywacja i jak to wykorzystać w rzeczywistości szkolnej. Zapraszam serdecznie!


Piotr Jaworski – Mentoring w edukacji. Czyli bardzo praktyczny przewodnik dla tych, którzy wciąż wierzą w rozwój

Dla kogo: 

Dyrekcja szkół, doświadczeni nauczyciele akademiccy, szkolni i przedszkolni,  kierownicy jednostek uczelnianych; wszyscy zainteresowani ideą mentoringu w kontekście edukacji.

Opis:

Zarówno biznes jak i organizacje społeczne w ostatnich latach zachłysnęły się mentoringiem. Okazało się, że dobrze zaplanowany i zorganizowany program mentoringowy jest świetnym lekarstwem na wiele współczesnych bolączek np.: niedostateczną komunikację i wymianę wiedzy między pracownikami, wypalenie zawodowe, niedostateczną identyfikację z celami i wartościami firmy. Czy w szkole, na uczelni albo w przedszkolu mentoring może być równie skuteczny? A jeżeli tak, to jak go wdrożyć?

Udzielając odpowiedzi na te pytania, opowiem nie tylko o tym jak krok po kroku wdrożyć program mentoringowy, ale również wskażę najczęstsze i najpoważniejsze błędy z tym związane.

Warsztaty będą miały wymiar bardzo praktyczny, ukierunkowany na poznanie specyfiki wdrażania programów mentoringowych w edukacji. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in.:

  • jak zaplanować wdrożenie programu mentoringowego,
  • jak efektywnie przeprowadzić wdrożenie programu,
  • jakie problemy mogą powstać podczas wdrożenia programu i jak sobie z nimi radzić,
  • jak ocenić czy wdrożenie programu było sukcesem?

 


Beata Kotlińska, Bolesław Kotliński – Sytuacje konfliktowe: trudne rozmowy z rodzicami

Dla kogo:

nauczyciele i dyrektorzy szkół wszystkich poziomów

Opis:

Na warsztat zapraszamy osoby, które w swojej codziennej pracy stykają się z trudnymi emocjonalnie sytuacjami po stronie nauczycieli jak i rodziców, i z racji swojej roli czują odpowiedzialność za zażegnanie konfliktu i zadbanie o dobro obu stron.

Uczestnicy dowiedzą się jak zadbać o ”wyjście z twarzą” obu stron konfliktu, jak zmierzyć się otwarcie z lękami i frustracjami rodziców, którzy częstokroć za wszelką cenę chcą chronić swoje dzieci i samych siebie przed utratą pozytywnego obrazu siebie:

„Nie jestem dobrym rodzicem – jeżeli jest problem z dzieckiem, to znaczy, że nie sprawdzam się jako rodzic.” Po stronie nauczyciela często pojawiają się podobne obawy: „Jeżeli rodzic ma uwagi, pretensje, to znaczy, że podważa moje kompetencje, nie szanuje mnie (nie jestem dobrym nauczycielem).”

Uczestnicy warsztatu poznają mechanizmy zawiązania i eskalacji konfliktu, dowiedzą się, jak „zarządzić” sytuacją konfliktową na różnych jego etapach, tak, aby nie stała się wyczerpującą, nic nieprzynoszącą spiralą wzajemnych pretensji, a stała się szansą do wyjście na nowy poziom współpracy.

W sytuacji konfliktowej dyrektor czy nauczyciel z jednej strony często chcą być wobec siebie lojalni, chronią się przed utratą autorytetu i nadszarpnięciem wizerunku szkoły, a z drugiej czują się zobowiązani do spojrzenia na problem od strony rodzica. Obawiają się przy tym eskalacji zachowań destrukcyjnych ze strony ”skrzywdzonego” rodzica, jego wpływu na innych rodziców, a co za tym idzie propagowania złej opinii o szkole.

Jak zadbać o interesy wszystkich stron konfliktu w tym poczuciu znalezienia się w pozycji ‘między młotem a kowadłem’, nie pozwolić na wciągniecie się w rolę Ratownika, który koniec końców często „obrywa” od wszystkich, jak zachować i propagować w relacjach z rodzicami postawę wygrana–wygrana, bo przecież obu stronom chodzi ostatecznie o to samo: o dobro dziecka i jego rozwój w sprzyjającym środowisku.

Moduł ma charakter warsztatu i chociaż jest fragmentem większego programu szkoleniowego, to stanowi zamkniętą całość. W trakcie uczestnicy otrzymają odpowiednie materiały.

 


dr Beata Master – Emocje i przekonania w procesie zmiany w tutoringu

Dla kogo:

wszyscy, którzy wykorzystują elementy pracy rozwojowej w tutoringu i pracy edukacyjnej

Opis:

W dużej mierze mamy tendencję do stosowania uproszczenia, wedle którego konkretne zdarzenia w naszym życiu powodują występowanie określonych emocji, np. strachu czy radości.  Tymczasem, wydarzenia, same w sobie, nie są ani dodatnie ani ujemne. Są obiektywne. Jednym z takich wydarzeń, przekonań jest postrzeganie tutoringu przez część tutee i także tutorów jako wyłączenie sfery, tzw. pozytywnego myślenia, które ma sugerować, że każdy powinien czuć szczęście bezustannie. Dla wielu z nas to, co trudne, nie jest pozytywne, więc chcemy się tego pozbyć możliwe, jak najszybciej. Gdy jednak staramy się to wykluczyć, często wraca to ze zdwojoną siłą. To ten moment, kiedy tak bardzo się starasz, a nie wychodzi, tak jak zakładałeś/aś, że ma wyjść. W obszarze pracy tutorskiej, nasze przekonania i emocje odnoszą się także do tego, jak postrzegamy naszych podopiecznych. Czy jesteś, jako tutor, w stanie uwierzyć, że tutee jest w stanie osiągnąć to, co sobie postanowił, nawet jeśli nie wskazują na to przyjęte konwenanse, np. jego oceny w szkole? Często, dopiero, kiedy uwierzysz, że ten młody człowiek ma potrzebny potencjał do realizacji swoich celów, przestajesz być ratownikiem, rodzicem, a stajesz się towarzyszem w procesie. Jak to osiągnąć? Warto zacząć od pracy ze swoimi przekonaniami w obszarze pracy tutorskiej. Od uświadomienia sobie, że pozytywne myślenie to nie to samo co zdrowe myślenie. A radość to nie to samo co przyjemność. Podczas warsztatu wprowadzę Cię w świat pracy na przekonaniach, pokażę kryteria zdrowego myślenia i zaproponuję praktyczne ćwiczenie. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu lub w praktyce tutorskiej, zapraszam na warsztaty.

                                                                                 


Paweł Mazanka – Tutoring rodzinny w praktyce

Dla kogo:

nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół podstawowych i średnich, wszyscy zainteresowani ideą tutoringu rodzinnego

Opis:

Czym jest tutoring w wersji rodzinnej? Czym jest „kontekst” wychowawczy tutee i jak go uwzględnić w pracy tutora? W jaki sposób praca tutora wpływa na rodziców, a w jaki na dziecko? Czym charakteryzuje się praca tutora rodzinnego z nastoletnim tutee i jego rodzicami? Czy możliwy jest tutoring przedszkolny i czy trzylatek może być tutee? Próbę odpowiedzi na te i podobne pytania, podejmiemy na warsztatach z zakresu tutoringu rodzinnego.

 


Magdalena Niemczuk-Kobosko – Cztery pokoje, czyli empatia dla siebie

Dla kogo:

wszyscy, którzy uczą i dużo pracują :)

Opis:

Jak  nauczyciele mogą wykorzystać 7 nawyków skutecznego działania, by lepiej zadbać (najpierw) o siebie i (potem) o uczniów.

Polskim nauczycielom (a zwłaszcza nauczycielkom) często brakuje poczucia własnej wartości, uważności na swoje potrzeby, świadomości swoich granic i nawyku codziennej regeneracji. Zapominają o własnych potrzebach. Grozi im wypalenie lub osłabienie, przekładające się bezpośrednio na jakość ich życia, relacje z najbliższymi i uczniami.
Warsztat „4 pokoje” pomaga uporządkować między innymi ten właśnie obszar. Uczy empatii, zwłaszcza tej okazywanej sobie.

W czasie warsztatu omówimy krótko 7 nawyków nakreślając ich logiczny układ: metoda Covey’a opiera się na przekonaniu, że człowiek najpierw musi umieć dobrze zarządzać sobą, by móc dobrze współdziałać z innymi.
Zrobimy 2 ćwiczenia z zakresu nawyków zwycięstwa osobistego i porozmawiamy o nawyku siódmym, który uczy regularnej odnowy w 4 obszarach (emocji, intelektu, duchowości i ciała).
(liczba ćwiczeń zależy od możliwości czasowych i liczebności grupy).


Krzysztof Słaboń – Problem Based Learning w szkole i na uniwersytecie

Dla kogo:

nauczyciele akademiccy, nauczyciele liceów, osoby pracujące z dorosłymi

Opis:

W trakcie warsztatu uczestnicy w praktyczny i aktywny sposób zapoznają się z istotą Problemowego Uczenia Się (Problem Based Learning) oraz z możliwościami jego zastosowania w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej.
Kluczowe założenia tej metody to przesunięcie akcentu z nauczyciela na ucznia, z nauczania na uczenie się. Uczeń lub grupa uczniów samodzielnie poszukuje rozwiązania odpowiednio zarysowanego problemu, a kluczową rolą nauczyciela staje się facylitacja procesu na który składa się analizowanie problemu, uzupełnianie brakującej wiedzy, formułowanie możliwych rozwiązań i testowanie wybranego rozwiązania problemu.

 Michał Wroński – co zrobić, aby chciało nam się chcieć? Czyli rzecz o motywacji

Dla kogo:

wszyscy, którzy zastanawiają się, jakie metody motywowania siebie i innych są skuteczne

Opis:

Co nas dzisiaj motywuje do pracy, skąd bierzemy siłę i energię do działania? Co to znaczy być „proaktywnym”? Dlaczego „autonomia” jest składnikiem większości „nowych” systemów motywacyjnych? Czego potrzeba, aby powiedzieć „lubię swoją pracę”?

Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas warsztatu. Poznamy teorie zarządzania dotyczące motywowania oraz przyjrzymy się przykładom inspirujących liderów. Następnie przeanalizujemy, jak w ostatnich dziesięcioleciach zmieniały się systemy motywacyjne. Zastanowimy się, czy pokolenie Y, które obecnie zaczyna dominować na rynku pracy potrzebuje innych motywatorów niż wcześniejsze pokolenie X. Przeanalizujemy również kilka technik nauczania zalecanych wobec pokolenia Y. Sprawdzimy, jakie efekty niesie rywalizacja oraz stosowanie systemów kar i nagród.  Tematy motywacji i proaktywności będziemy rozpatrywać zarówno kod kątem indywidualnych potrzeb uczestników warsztatu, jak i potrzeb zespołowych.