Prelegenci

Sylwetki prelegentów i prowadzących warsztaty IV Kongresu Tutoringu:

 

piotr-czekierda-duzePiotr Czekierda – założyciel Collegium Wratislaviense. Promotor tutoringu i mentoringu oraz dobrego przywództwa. Tutor i certyfikowany trener biznesu (Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys/Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Zainicjował pierwsze programy tutorskie we Wrocławiu i w kilku innych miastach. Projekty edukacyjne realizował zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. we Francji, Niemczech, Litwie, Izraelu, Słowenii. Z wykształcenia jest politologiem, studiował także filozofię i biznes, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz IESE Business School w Barcelonie.  W czasach szkolnych zajmował się teatrem, w czasie studiów pracował jako dziennikarz, a także wolontariusz służąc dzieciom i młodzieży z trudnych dzielnic. Jako pracownik Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa rozwinął działy edukacji obywatelskiej oraz współpracy z krajami bloku wschodniego, został laureatem Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej. W latach 2006 – 2008 był tutorem Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Stowarzyszenie „Szkoła Liderów”. Był inspiratorem powołania Kolegium Tutorów, które pozostawił swoim współpracownikom. Jego pasją są jazz, poezja, podróże i koszykówka. Wolontariusz Inicjatywy Tato.net oraz Akademii Familijnej. Prywatnie żonaty, tato trójki dzieci.

piotr-dardzinskidr Piotr Dardziński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ur. 1972 r. Studiował politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W latach 1997-2002 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Od 1998 wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził zajęcia m.in. z polityki gospodarczej, doktryn ekonomicznych i polskiej myśli ekonomicznej. W latach 2000-2005 był asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Od 2005 r. adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki. W latach 2003-2005 wykładał w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W latach 1995-2006 był związany z Fundacją „Instytutu Tertio Millenio” – początkowo jako dyrektor biura, potem wiceprezes. Od 2006 był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W listopadzie 2011 r. został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. W latach 2013-2015 wiceprezes Fundacji Lepsza Polska. Współpracował z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.


Agnieszka-Dziedzczak-Foltyndr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn –
gorliwy nauczyciel akademicki i badacz, biegły szkoleniowiec i początkujący tutor. Jest  socjologiem edukacji, pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jako dydaktyk uwielbia prowadzić zajęcia dotyczące problemów edukacji i nauki oraz z zakresu komunikowania społecznego. Jako badacz zajmuje się relacjami pomiędzy kształceniem akademickim a rynkiem pracy oraz polityką szkolnictwa wyższego i jej obrazem w debacie publicznej. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich i jest autorką szeregu publikacji na ich temat dla Serwisu HR Wolters Kluwer. Będąc zwolenniczką metod edukacji spersonalizowanej – zgłębia je w publikacjach dotyczących tutoringu, coachingu i mentoringu w szkolnictwie wyższym. Promotorka coachingu umiejętności społecznych dla studentów/absolwentów, realizowanego projektowo w latach 2009-2014. W 2014 r. uzyskała certyfikat tutora akademickiego (absolwentka Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense) i wystąpiła z warsztatami coachingowymi na I Kongresie Tutoringu, obecnie doskonali sztukę tutorską (Praktyk Tutoringu CW). W planach ma dalszą eksplorację tutoringu akademickiego.

jacek_francikowskidr Jacek Francikowski – adiunkt w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, popularyzator nauki, edukator. Współpracuje z Uniwersyteckim Towarzystwem Naukowym UŚ oraz z Pałacem Młodzieży w Katowicach w ramach Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz projekty z młodzieżą szkolną.

 

tadeusz-gadaczprof. Tadeusz Gadacz – uczeń, asystent i bliski współpracownik ks. prof. Józefa Tischnera. Był dyrektorem krakowskiej szkoły pijarów, w której wprowadził koedukację. Obecnie dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii i wykładowca Collegium Civitas, profesor nadzwyczajny Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Ponadto jest członkiem Collegium Invisibile, a także członkiem rady redakcyjnej czasopisma filozoficznego Etyka. Od chwili powołania w 2010 roku – jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. księdza Józefa Tischnera.

joanna psyik

Joanna Gardynik – tutorka, trenerka i superwizor w Collegium Wratislaviense. Na co dzień psycholog szkolny w jednej z gliwickich szkół. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Opolskim, a także Coaching na Wyższej Szkole Bankowej, obecnie podnosi swoje kwalifikacje na Politechnice Śląskiej. W 2014 roku uzyskała akredytację w International Coach Federation (ICF) na poziomie Associated Certified Coach (ACC). Posiada doświadczenie pracy z różnorodnymi grupami (młodzież, studenci, nauczyciele, seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). Prywatnie żona Ziemowita, fanka górskich i nizinnych wycieczek i eksperymentów kulinarnych.

joanna_godlewskaJoanna Godlewska – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, pedagog, psycholog wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, mediator. Pracuje w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu. Ukończyła Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense, koordynatorka programu rozwoju talentów „Tutoring – innowacyjne formy i metody pracy z uczniami w ZS6”, opiekun zespołu tutorów w szkole. Prowadzi terapię pedagogiczną dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Prelegent Międzynarodowej Edukacyjnej Konferencji Talent 2017 organizowanej we Wrocławiu przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Współautorka artykułu „Tutoring z Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu” w książce  „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków” pod red. P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala.

grzegorz_grzegorczykdr Grzegorz Grzegorczyk – Trener i superwizor tutorów w Collegium Wratislaviense, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, edukator i szkoleniowiec dla Cambridge ESOL oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN, w przeszłości metodyk i mentor nauczycieli w kilku szkołach w Gdańsku oraz w szkole językowej w Bristol. Jako certyfikowany tutor Collegium Wratislaviense praktykuje metody edukacji spersonalizowanej w środowisku akademickim oraz prowadzi superwizje dla innych tutorów. Grzegorz jest też certyfikowanym coachem i trenerem. Swoje kompetencje rozwija(ł) pod okiem najlepszych trenerów w Polsce. W pracy trenera i coacha łączy swoje wykształcenie językowo-pedagogiczne, wiedzę z dziedziny psychologii, doświadczenie i wiedzę metodyczną oraz swoje dotychczasowe doświadczenie nauczycielskie. Obszary szkoleniowe bliskie Grzegorzowi, to te związane ze sferą rozwoju, motywacji i poczucia satysfakcji w pracy zawodowej i życiu osobistym. Te tematy porusza w swoich cyklicznych artykułach do Edukacji Pomorskiej, periodyku wydawanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

dominika_hofman_kozlowska_duzeDominiika Hofman-Kozłowska – trener, tutor, edukator. W obszarze aktywności zawodowej i społecznej prowadzi szkolenia, głównie dla nauczycieli i edukatorów. Jest trenerem w Collegium Wratislaviense, w ramach projektów: „Szkoła Tutorów” oraz „Akademia Innowacji”. Zaangażowana jest także we współpracę ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, w ogólnopolskie projekty dotyczące popularyzowania dydaktyki cyfrowej. Jest założycielką i koordynatorem Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, w ramach którego, corocznie uczy się około 700 uczniów. W obszarze naukowym podejmuje refleksję nad kondycją szkoły oraz rozwojem edukacji integralnej, przygotowując swój doktorat na Uniwersytecie Śląskim. Miłośniczka reportaży i odkrywania świata wraz z Mężem poprzez wspólne wycieczki i podróże.

 

Piotr Jaworski – Tutoring, mentoring i coaching w cudowny sposób łączy wszystkie jego doświadczenia zawodowe. Jako wieloletni audytor (CGAP, Min. Fin) potrafi słuchać i rozumieć. Jako doświadczony trener (grubo ponad 4000 godzin szkoleń) wie jak ważna jest „dobra chemia”. Natomiast przekonanie o tym, że rada jest dobra tylko wtedy gdy pasuje do klienta lub podopiecznego, to jego własne doświadczenie jako konsultanta (m.in. ekspert Komisji Europejskiej). Praca w korporacji, w sektorze publicznym i pozarządowym pozwala mu dobrze rozumieć osoby o różnym doświadczeniu. Natomiast doświadczenie spełnionego męża, taty oraz człowieka, który zamienia swoje życiowe pasje w działanie, pozwala mu dobrze rozumieć tych, którzy szukają równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

anna_jędrzejczykAnna Jędrzejczyk – Ekonomistka, surdopedagog, tutor nieustannie poszukujący nowych dróg rozwoju człowieka. Jako coach i trener, wspiera innych w poznawaniu siebie, odkrywaniu ich wewnętrznej siły, umiejętności i budowaniu życia w zgodzie ze sobą. Absolwentka studiów podyplomowych „Trener Biznesu” na WSB we Wrocławiu. Certyfikowany Coach i Tutor. Zajmuje się również nowymi technologiami w szkole – uczestniczy w projektach  wdrażających innowacyjne formy kształcenia np. z wykorzystaniem e-learningu. Kształci młodzież w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Interesuje się TOC w edukacji, ocenianiem kształtującym oraz  wspieraniem rozwoju talentów. Posiada warsztat pracy z uczniem na poziomie indywidualnym i zespołowym.  Pracuje z realnymi zespołami podczas warsztatów twórczego myślenia, planowania, budowania strategii oraz coachingu kariery. W swoich podróżach lubi poczucie wolności, poznawanie ludzi, zdobywanie nowych doświadczeń. Bliskie są jej słowa: „Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono” .

beata_musialdr Beata Karpińska-Musiał – anglistka, pedagog, tutor i wykładowca akademicki, inicjator i kierownik projektu IQ – wdrożenia tutoringu na Uniwersytecie Gdańskim. W 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pasjonatka dydaktyki w jej różnych wydaniach. Od 2004 roku zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Zainteresowania badawcze realizowane poprzez udział w kilkudziesięciu już konferencjach krajowych i zagranicznych oraz tematyczne publikacje dotyczą pedagogiki międzykulturowej, teorii języka i kultury jako elementów kształcenia nauczycieli, roli językoznawstwa stosowanego i krytycznej analizy dyskursu w komunikacji między-kulturowej, edukacji spersonalizowanej i autonomii w dydaktyce. W najnowszych badaniach zajmuje się kreatywnością i refleksyjnością nauczycieli języków obcych, oraz rolą pedagoga w obliczu zmiany w edukacji, zwłaszcza w kontekście wprowadzanej od 2012 roku reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.
Certyfikowany tutor akademicki, absolwentka STA Collegium Wratislaviense, odkrywa kolejne tajniki mistrzostwa dydaktycznego szkoląc kadry akademickie i nauczycieli w zakresie tutoringu naukowego.
Prywatnie jest globtroterką, mężatką i szczęśliwą mamą trzech synów, wiecznie zainspirowaną dynamiką ich wzajemnych relacji między sobą oraz ze światem. Kocha Morze Bałtyckie, więc chwilowo nie planuje opuszczać Trójmiasta.

iwona-kiwerskaIwona Kiwerska – współwłaścicielka firmy FC EDU, master trenerka FranklinCovey. Konsultantka i trenerka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w Polsce oraz w krajach Europy Centralnej 
i Wschodniej. Autorka licznych projektów budowania kultury organizacyjnej, wdrażania wizji i zarządzania ludźmi. Jako konsultant firmy Franklin Covey od ponad dekady wspiera rozwój indywidualnej efektywności oraz przywództwa w organizacjach. Poza Polską pracowała w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Niemczech, Ukrainie, Chorwacji, Słowenii, Kazachstanie, Armenii, Austrii, Litwie, Łotwie i Estonii. Jako Master Trener Franklin Covey odpowiada za rekrutację i rozwój trenerów, a także za tworzenie i wdrażanie procesów szkoleniowych i rozwój sieci w tej części Europy. Żona, mama dwójki dzieci, właścicielka psa i kotów. Animatorka życia kulturalnego na Lubelszczyźnie, gejzer energii i pomysłów. Duże grono przyjaciół mówi o tym, jakim jest człowiekiem.

ewa-korulskadr Ewa Korulska – z wykształcenia absolwentka polonistyki i etnografii, metodyk. Z wyboru nauczycielka.  Uczy języka polskiego od 1992 roku; do 2016 roku wykładowczyni metodyki na studiach podyplomowych UW. Z pasji polonistka i dyrektorka gimnazjum „Startowa” w Warszawie, gdzie od 10-ciu lat praktykuje tutoring na różnych polach. Jest teoretykiem i praktykiem tutoringu – o potrzebie tutoringu w szkole pisała już w 2006 roku na łamach „Dyrektora Szkoły”. Od 2005 roku jest tutorką w Programie Liderzy PAFW. Świeżo upieczona, wraz z grupą nauczycieli „Startowej”, absolwentka Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Dzięki udziałowi w programie „Startowa” objęła tutoringiem wszystkich uczniów.

Jarosław KosyraJarosław Kosyra – Student ekonomii na Uczelni Łazarskiego. Dwukrotny zdobywca stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendysta Fundacji Uczelni Łazarskiego. Uczestnik Programu Honorowego pod opieką tutorki dr Anity Zaryckiej. Współautor przedmiotu akademickiego „Metodyka Studiów i Badań”, w ramach którego stworzył m.in. scenariusz grywalizacji „Wirus G7UP0T4”. Stażysta w Centrum Technologii Blockchain pod opieką dyrektora instytutu prof. Krzysztofa Piecha.

ryszard-koziolekprof. Ryszard Koziołek –  literaturoznawca, eseista, nauczyciel akademicki, profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego; dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę pt. Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy (Katowice 2009). Ostatnio wydał: Dobrze się myśli literaturą (Wołowiec 2016). W 2017 r. otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

Mateusz MajewskiMateusz Majewski – magister filologii polskiej oraz absolwent studiów podyplomowych w zakresie public relations i nowoczesnego marketingu. Ukończył Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense, jest trenerem w międzynarodowym programie kreatywności Destination Imagination oraz mentorem w Akademii Talentów i Uzdolnień, która powołana została przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2011 roku pracuje w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu, gdzie w klasach integracyjnych prowadzi zajęcia z języka polskiego i dziennikarskich warsztatów kreatywności. Pracę z młodzieżą traktuje nie tylko w kategoriach wyzwania i odpowiedzialności, ale przede wszystkim inspiracji do dalszego rozwoju. Na co dzień kieruje się maksymą: „Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie”. Jego pasjami są: literatura, teatr i muzyka (głównie polska).

beata-master2-duzedr Beata Master – certyfikowany trener rozwoju interpersonalnego, coach, prezes Fundacji „Pracowania Jutr“ i koordynator projektów, autorka publikacji, strategii, programów rozwojowych, edukacyjnych oraz naukowych, specjalista w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla firm i podmiotów publicznych. W ramach Programu „Akademii Liderów” Fundacji Świętego Mikołaja pracuje z młodzieżą jako tutor. Prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady, treningi rozwojowe, coaching dla przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych (w tym szkół i uczelni wyższych), osób indywidualnych (łącznie ponad 1000 godzin doświadczenia). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i funduszy europejskich, zdobyte w Funduszu Górnośląskim S.A. w Katowicach, Regionalnym Ośrodku EFS, Uniwersytecie Śląskim oraz w Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej – Europe Direct Katowice. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i seniorami.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i doktor w zakresie nauk społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów Ekonomii Społecznej w Katowicach, Akademię Coachingu Coaching People w Katowicach, Jagiellońską Kuźnię Dyplomatów.

magda-koboskoMagdalena Niemczuk-Kobosko – szefowa firmy FC EDU, trenerka, tutorka. Od ponad 20 lat związana z edukacją. Nauczycielka, wychowawczyni, tutorka, entuzjastka nauczania poprzez opowiadanie ciekawych historii (storytelling), a także tłumaczka. W jednym z najlepszych polskich liceów pełniła rolę pełnomocnika dyrektora do spraw rozwoju szkoły. Była odpowiedzialna za wdrożenie programu tutoringu, czyli indywidualnej pracy z uczniem, oraz systemu przygotowania uczniów do studiów zagranicznych. Współautorka pierwszej w Polsce publikacji na temat tutoringu. Wspiera, inspiruje i rozbudza ciekawość. Najlepiej czuje się jako wychowawca. Zależy jej na tym, 
by w szkole zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice czuli się wartościowi, ważni i potrzebni. Mama dorosłych już córek, żona, przyjaciółka, właścicielka dwóch kotów. Zwolenniczka minimalizmu, lubi coraz mniej mieć, a coraz bardziej być.

magdalena-rokickadr Magdalena Rokicka – z wykształcenia biolog molekularny, prowadziła badania naukowe w odległych rejonach polarnych, Macedonii czy na Tasmanii. Absolwentka Bioetyki i prawa medycznego w Warszawie, redaktor naukowy „Przewodnika: bioetyka dla młodych”, współautor scenariuszy do lekcji „Przewodnika: bioetyka dla młodych“ oraz  założycielka interdyscyplinarnej grupy bioetycznej w Klubie Jagiellońskim w Krakowie. Wykładowca na Uniwersytecie Dziecięcym, prowadziła zajęcia autorskie dla klas medycznych w Gdańsku. Absolwentka Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Obecnie wdraża innowacyjne pomysły nauczania przyrody w terenie i laboratorium w nowym projekcie edukacja przyszłości Creogedania w Gdańsku – program szkoła przyszłości 2020.

jacek-santorski

Jacek Santorski – psycholog społeczny i psycholog biznesu, były psychoterapeuta. Doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor. Od wielu lat nieprzerwanie popularyzuje psychologię w mediach, jest autorem kilkunastu poczytnych książek. Założył wspólnie z Dominiką Kulczyk firmę doradczą Values. Specjalizuje się w doradztwie dla top managerów i przedsiębiorców, znany jest z inspirujących wykładów dla kadry zarządzającej. Dyrektor programowy studiów podyplomowych Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1979 – 1999 założył i współprowadził ośrodek psychoterapii i treningu Laboratorium Psychoedukacji, a w latach 1990-2005 autorskie wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Krzysztof_Slabon_2013_1Krzysztof Słaboń – Certyfikowany trener, konsultant, mentor i tutor. Przeprowadził około 1700 godzin szkoleń dla ponad 100 szkół, firm i organizacji w całej Polsce. Wieloletni dyrektor artystyczny Slot Art Festiwal. Kilkanaście lat doświadczenia w budowaniu zespołów oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi i biznesowymi. Specjalizuje się we wspieraniu procesów wdrażania programów tutoringowych i mentoringowych w szkołach i firmach (min. Gimnazjum 58 w Poznaniu, Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu, Enea Operator, Fressenius Kabi). Ważne dla niego tematy to rozwój człowieka, komunikacja, edukacja spersonalizowana (mentoring i tutoring), myślenie strategiczne i budowanie organizacji uczących się. Mieszka w Gliwicach z żoną i dwójką dzieci. Lubi ciągnące się godzinami śniadania w gronie bliskich i przyjaciół. Ceni też samotne wędrówki po górach, dobrą lekturę i kawę, najlepiej w tym samym czasie.

szalaMarcin Szala – kierownik programowy Szkoły Tutorów, tutor i trener Collegium, absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego (St John’s College). Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Dan Everard Partnership w Cambridge, z którego wyodrębniono Dragonmobility Ltd, gdzie powierzono mu stanowisko kierownicze (General Manager). Dragonmobility jest firmą badawczo-produkcyjną wytwarzającą wysoko wyspecjalizowane wózki dla osób niepełnosprawnych. Marcin pomógł rozwinąć firmę – w czasie dwóch lat podwojono zatrudnienie, a firma zaczęła dostarczać produkty do klientów w USA oraz na kontynencie europejskim. W 2007 Marcin przeniósł się do Gliwic, gdzie objął stanowisko Wicedyrektora ds. strategii i rozwoju Szkół ETE. W swojej obecnej pracy koncentruje się na podnoszeniu jakości nauczania poprzez strategiczną analizę procesu edukacyjnego oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej. W swojej pracy łączy koncepcyjne opracowywanie strategii rozwoju razem z przewodzeniem w jej wdrażaniu. Poza pracą zawodową Marcin działa w zarządach dwóch stowarzyszeń edukacyjnych: Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata oraz Ewangelickim Towarzystwie Edukacyjnym, lubi gotować i słuchać jazzu. Prywatnie żonaty, mieszka na Śląsku.

jacek-walkiewiczJacek Walkiewicz – psycholog, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców (www.mowcy.pl). Od dwudziestu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji dorosłych. Autor programów szkoleniowych i wykładów dla ponad 300 firm. Ceniony za wiedzę merytoryczną i inspirujący, narracyjny, pełen humoru sposób prowadzenia spotkań. Jego wykład na TEDxWSB  umieszczony na YouTube ma ponad 1.5 miliona odsłon. Autor książek „Pełna MOC życia” i „Pełna MOC możliwości” (również w wersji audiobook czytanego przez autora). Ta ostatnia została nagrodzona w konkursie miesięcznika Charaktery (nagroda Teofrasta) za najpopularniejszą książkę psychologiczną napisaną w 2013 roku. Właściciel autorskiej księgarni „Pełna MOC słów” na ul. Chmielnej 10 w Warszawie. Prywatnie żonaty (żona Monika), ojciec czwórki dzieci, pasjonat turystyki kempingowej.

Luiza Weder – psycholog z wykształcenia, doświadczenia i pasji. Trener treningu i warsztatu psychologicznego, tutor, mediator. Pracuje w duchu transformacyjno-rozwojowym. Wspiera innych w kształtowaniu zmian, relacji i efektywności osobistej. Zajmuje się także ewaluacją i wyznaczaniem planów rozwoju kompetencji osób i zespołów, w tym m.in. kompetencji tutorskich. Realizuje projekty dla środowiska biznesowego, akademickiego, pozarządowego i administracji publicznej. Posiada również doświadczenie w pracy ze studentami i młodzieżą szkolną. Na co dzień psycholog w Centrum Integracji Społecznej, pracujący kompleksowo z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ciągłej drodze inspirowania innych, jak i samej siebie. Miłośniczka zwierząt, natury i twórczości wszelakiej.

Maciej-WiniarekMaciej Winiarek – przedsiębiorca, edukator, trener, tutor. Certyfikowany trener TOC (Level 4). Dyrektor TOCFE Polska. Pracuje w Edukacji od 13 lat. W tym czasie przeszkolił ponad tysiąc nauczycieli i tysiąc dyrektorów, zorganizował i współprowadził dziesiątki konferencji edukacyjnych oraz projektów unijnych z zakresu nowoczesnej edukacji. Od 7 lat skoncentrowany na rozwoju myślenia krytycznego wśród dorosłych i dzieci. Współzałożyciel Niepublicznego Gimnazjum „Thinking Zone”. Blogger – www.dbajopotrzeby.pl. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA, Japonii, Niemiec, Peru.

prof. Krzysztof Wójtowicz – z wykształcenia matematyk (matematyka teoretyczna na UW); jego dalsza kariera naukowa związana była z filozofią. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Filozofii Nauki IF UW. Od trzech kadencji członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (w latach 2011-2015 – jego wiceprzewodniczący).  Przedmiotem jego naukowych zainteresowań jest filozofia matematyki, filozofia logiki, logika formalna i metodologia nauki. Jednocześnie coach (akredytacja ICC, ukończył też Studium Coachingu w ujęciu chrześcijańskim przy SPCH), współpracował z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej jako coach w programie coachingowego wsparcia wybitnych naukowców (będąc jednym z inicjatorów tego programu) oraz jako ekspert w programie mentoringu FNP. Przekonany o tym, iż coaching może stanowić dobre i uczciwe narzędzie wspierania rozwoju na różnych etapach kariery zawodowej (w szczególności – naukowej) – i zarazem o potrzebie zdefiniowania właściwych standardów
metodologicznych i etycznych coachingu. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki (prawie) dorosłych dzieci.

anita-zarzyckadr Anita Zarzycka – pracuje na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Na Uczelni, od prawie pięciu lat prowadzony jest program tutorski dla najlepszych studentów – Program Honorowy (PH). Jest to program dla studentów, którzy nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce, ale przede wszystkich dla tych, którzy chcą realizować swoje pasje, rozwijać się naukowo, angażować się w życie uczelni i organizować różnorodne wydarzenia.  Dr Anita Zarzycka była członkiem zespołu projektowego, który wypracowywał założenia i zasady Programu, od początku pełni też w nim rolę tutorki. Jej doświadczenie tutorskie to dwie wychowanki oraz trójka aktualnych podopiecznych i wiele zrealizowanych razem z nimi różnorodnych projektów.

pawel-zuchniewiczPaweł Zuchniewicz – koordynator współpracy z rodzicami w szkole „Żagle” Stowarzyszenia Sternik, tutor i  koordynator liceum w tej samej szkole. Dziennikarz i pisarz specjalizujący się w biografiach powieściowych (m.in. Karola Wojtyły/Jana Pawła II). Od początku pracy w szkole „Żagle” (2011) zajmuje się tutoringiem podejmując współpracę z uczniami i rodzicami w celu realizowania głównego celu szkoły jakim jest personalizacja edukacji i wsparcia podopiecznych w całościowym rozwoju osobowości.  Realizuje także audycje radiowe dotyczące problematyki rodzinnej i publikuje artykuły na temat zależności: rodzina-szkoła-wychowanie.