Miejsce

Informacje dotyczące miejsca V Kongresu zostaną podane w grudniu 2017 r.

Nocleg nie jest wliczony w koszt kongresu.