Idea Kongresu

Zgłoś swój udział w III Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu!

III Kongres Tutoringu odbędzie się pod hasłem „Powrót Mistrza!” Nicią przewodnią będzie relacja mistrz-uczeń oraz dążenie do mistrzostwa: Jak może wyglądać relacja mistrz-uczeń w XXI wieku? Czym jest dzisiaj mistrzostwo? Jak je osiągnąć – jako tutor, nauczyciel, wykładowca, trener? Jak motywować uczniów do rozwijania w sobie tego, co najlepsze? Jak kształtować charakter – kluczowy czynnik osiągania sukcesu i mistrzostwa?Odpowiedzi na te i inne pytana będą dyskutowane podczas wystąpień i warsztatów w trakcie Kongresu!

Ogólnopolski Kongres Tutoringu jest wyjątkowym miejscem spotkania pasjonatów edukacji – nauczycieli, wykładowców, reprezentantów organizacji pozarządowych – którzy uważają, że edukacja na wszystkich poziomach powinna być bardziej spersonalizowana, nastawiona na rozwijanie indywidualnych talentów i mocnych stron oraz inspirująca do stawiania sobie ambitnych celów.

Na Kongresie jak zawsze będą mogli Państwo doświadczyć balansu między inspirującymi wystąpieniami, praktycznymi warsztatami oraz kultową już atmosferą Kongresu pozwalającą na wymianę doświadczeń i zawarcie nowych znajomości. Tym razem czeka Państwa jeszcze więcej różnorodnych warsztatów – każdy Uczestnik będzie mógł wziąć udział w trzech spośród siedmiu praktycznych warsztatów do wyboru.

rejestracja

Kongres Tutoringu

 

Dlaczego Kongres?

Od pewnego czasu możemy w Polsce obserwować coraz większe zainteresowanie metodami edukacji spersonalizowanej, a szczególnie tutoringiem. Zaczyna być on doceniany przez poszerzającą się grupę tutorów oraz ich podopiecznych, którzy mieli szansę pracować tą metodą.

Tutoring jest szansą na odnowienie etosu wysokiej jakości edukacji i stworzenie klimatu dla wszechstronnego rozwoju człowieka. Elementy edukacji spersonalizowanej, do której zalicza się tutoring, nieprzypadkowo można spotkać głównie tam, gdzie istnieje nastawienie na osiąganie wysokich wyników, lub – inaczej rzecz ujmując – tam, gdzie dąży się do wielkości!

Tutoring jest stosowany w innowacyjnych szkołach oraz na elitarnych kierunkach uniwersyteckich, lecz wciąż pozostaje zjawiskiem stosunkowo rzadkim. W dużej mierze ten stan zmienia się dzięki absolwentom Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, których jest już ponad 1000. Wielu z nich korzysta z narzędzi tutorskich w swojej pracy w szkole i na uczelni, a część rozwija programy tutorskie na szerszą skalę.

Naszym marzeniem jest jednak, by zdecydowanie więcej młodych ludzi miało okazję doświadczyć mądrego tutoringu wysokiej jakości. Aby na szeroką skalę rozpropagować to podejście do edukacji, przybliżyć jego korzenie i źródła, zaprezentować dobre praktyki i narzędzia tutorskie, a także by zainicjować powstawanie środowiska tutorów-profesjonalistów, postanowiliśmy zorganizować pierwszy w Polsce Kongres Tutoringu.

III Ogólnopolski Kongres Tutoringu to m.in.:
  • dwa dni inspirujących wystąpień i warsztatów prowadzonych przez ekspertów z zakresu tutoringu i edukacji
  • siedem praktycznych warsztatów narzędziowych
  • wystąpienia tutorów-praktyków i prezentacje dobrych praktyk – przykładów wykorzystania tutoringu w szkołach, na uczelni i w organizacjach pozarządowych
  • wyjątkowa atmosfera sprzyjająca nawiązywaniu ciekawych kontaktów i wymianie doświadczeń tutorskich i edukacyjnych
  • inspiracja do stosowania tutoringu w swoim środowisku i pogłębiania wiedzy o tym wyjątkowym podejściu
  • Uroczysty bankiet integracyjny po pierwszym dniu Kongresu

 

Relacja z II Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu, 15-16 maja 2015 r.:

Zobacz zdjęcia z Kongresu na portalu Flickr:

Relacja, która ukazała się na portalu dla nauczycieli Siedem Liter:

Tutoring to otwieranie młodemu człowiekowi kolejnych drzwi. Zapewnianie warunków do rozwoju. Obdarzanie zaufaniem. Po to, aby chciało mu się chcieć.

Jako partnerzy medialni z dumą wzięliśmy udział w II Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu, który odbył się 15–16 maja w Warszawie. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Collegium Wratislaviense, które skupia wokół siebie pasjonatów wysokiej jakości edukacji1. Wystąpienia kolejnych kongresowych gości dotykały tematu tutoringu ze wszystkich stron – od ideologii, przez podstawy teoretyczne, po konkretne, praktyczne instrukcje na temat organizacji tutoringu w szkole i metod pracy tutora. Zebraliśmy dla naszych Czytelników główne myśli z wykładów, które mogą być inspiracją dla chcących zgłębić temat (zwracamy również uwagę na publikacje z przypisów!). Czytaj dalej na stronie Siedem Liter…

Relacja z I Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu

W Monitorze Prawnym Dyrektora ukazała się obszerna relacja z I Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Zapraszamy do lektury!

Newsletter – nowości o tutoringu i Kongresie

Zachęcamy do zostawienia swojego adresu e-mail w naszym newsletterze, by być na bieżąco informowanym o szczegółach związanych z działaniami Collegium Wratislaviense związanymi z tutoringiem i Kongresem: cw.edu.pl/newsletter

Więcej o tutoringu:

facebook.com/CollegiumWratislaviensewww.facebook.com/CollegiumWratislaviense