Idea Kongresu

Relacja z III Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu:

 

Dlaczego Kongres?

Kongres TutoringuOd pewnego czasu możemy w Polsce obserwować coraz większe zainteresowanie metodami edukacji spersonalizowanej, a szczególnie tutoringiem. Zaczyna być on doceniany przez poszerzającą się grupę tutorów oraz ich podopiecznych, którzy mieli szansę pracować tą metodą.

Tutoring jest szansą na odnowienie etosu wysokiej jakości edukacji i stworzenie klimatu dla wszechstronnego rozwoju człowieka. Elementy edukacji spersonalizowanej, do której zalicza się tutoring, nieprzypadkowo można spotkać głównie tam, gdzie istnieje nastawienie na osiąganie wysokich wyników, lub – inaczej rzecz ujmując – tam, gdzie dąży się do wielkości!

Kongres TutoringuTutoring jest stosowany w innowacyjnych szkołach oraz na elitarnych kierunkach uniwersyteckich, lecz wciąż pozostaje zjawiskiem stosunkowo rzadkim. W dużej mierze ten stan zmienia się dzięki absolwentom Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, których jest już ponad 1000. Wielu z nich korzysta z narzędzi tutorskich w swojej pracy w szkole i na uczelni, a część rozwija programy tutorskie na szerszą skalę.

Naszym marzeniem jest jednak, by zdecydowanie więcej młodych ludzi miało okazję doświadczyć mądrego tutoringu wysokiej jakości. Aby na szeroką skalę rozpropagować to podejście do edukacji, przybliżyć jego korzenie i źródła, zaprezentować dobre praktyki i narzędzia tutorskie, a także by zainicjować powstawanie środowiska tutorów-profesjonalistów, postanowiliśmy zorganizować pierwszy w Polsce Kongres Tutoringu.

Relacje z poprzednich kongresów

Kongres TutoringuZobacz zdjęcia z Kongresu na portalu Flickr:

 

Relacja z III Kongresu na portalu Siedem Liter:

Kongres Tutoringu - warsztatyWar­sza­wa Wschod­nia, piąt­ko­we przed­po­łu­dnie, dro­ga na skró­ty na SWPS (szyb­ciej niż auto­bu­sem) – ta­kie ma­łe de­ja vu. Wspo­mnie­nie z po­przed­nie­go ro­ku spo­tę­go­wa­ne jesz­cze spo­tka­niem tych sa­mych twa­rzy uśmie­cha­ją­cych się na przy­wi­ta­nie. Z do­miesz­ką pod­eks­cy­to­wa­nia – co tym ra­zem? Czytaj dalej…

Relacja z II Kongresu na portalu Siedem Liter:

Kongres Tutoringu IITutoring to otwieranie młodemu człowiekowi kolejnych drzwi. Zapewnianie warunków do rozwoju. Obdarzanie zaufaniem. Po to, aby chciało mu się chcieć.

Jako partnerzy medialni z dumą wzięliśmy udział w II Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu, który odbył się 15–16 maja w Warszawie. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Collegium Wratislaviense, które skupia wokół siebie pasjonatów wysokiej jakości edukacji. Wystąpienia kolejnych kongresowych gości dotykały tematu tutoringu ze wszystkich stron – od ideologii, przez podstawy teoretyczne, po konkretne, praktyczne instrukcje na temat organizacji tutoringu w szkole i metod pracy tutora. Zebraliśmy dla naszych Czytelników główne myśli z wykładów, które mogą być inspiracją dla chcących zgłębić temat (zwracamy również uwagę na publikacje z przypisów!). Czytaj dalej…

Relacja z I Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu w Monitorze Prawnym Dyrektora…

 

Newsletter – nowości o tutoringu i Kongresie

Zachęcamy do zostawienia swojego adresu e-mail w naszym newsletterze, by być na bieżąco informowanym o szczegółach związanych z działaniami Collegium Wratislaviense związanymi z tutoringiem i Kongresem: cw.edu.pl/newsletter

Więcej o tutoringu:

facebook.com/CollegiumWratislaviensewww.facebook.com/CollegiumWratislaviense