Idea

Ogólnopolski Kongres Tutoringu jest wyjątkową przestrzenią spotkania pasjonatów wysokiej jakości edukacji, którzy uważają, że na wszystkich poziomach może być ona bardziej spersonalizowana, nastawiona na rozwijanie talentów i mocnych stron.

W 2017 roku Ogólnopolski Kongres Tutoringu odbył się pod hasłem „Siła spotkania”, aby podkreślić ideę będącą podstawą tutoringu, a także samego wydarzenia. Hasło to wywodzi się z przekonania, że nic nie jest w stanie zastąpić osobistej relacji nawiązywanej w trakcie spotkania tutora i podopiecznego. To wtedy odbywa się dialog, wspólne poszukiwanie prawdy, a także rozwój osobisty i inspirowanie do wielkości.

Hasło to wyraża także ideę spotkania różnych środowisk, obszarów, specjalizacji, dyscyplin. Chcemy na Kongresie zaakcentować korzyści płynące ze spotkania i dialogu środowisk szkolnego, akademickiego, biznesowego i pozarządowego. Każde z nich wnosi bowiem coś wartościowego do rozumienia holistycznie pojmowanego rozwoju oraz realizacji ambitnych celów. Dlatego w trakcie Kongresu zaplanowaliśmy inspirujące wystąpienia przedstawicieli wymienionych środowisk oraz duży nacisk położyliśmy na praktyczne warsztaty narzędziowe, które pomogą tutorom nadać siły ich spotkaniom z podopiecznymi!

Relacja z III Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu:

 

Dlaczego tutoring?

Kongres TutoringuOd pewnego czasu możemy w Polsce obserwować coraz większe zainteresowanie metodami edukacji spersonalizowanej, a szczególnie tutoringiem. Zaczyna być on doceniany przez poszerzającą się grupę tutorów oraz ich podopiecznych, którzy mieli szansę pracować tą metodą.

Tutoring jest szansą na odnowienie etosu wysokiej jakości edukacji i stworzenie klimatu dla wszechstronnego rozwoju człowieka. Elementy edukacji spersonalizowanej, do której zalicza się tutoring, nieprzypadkowo można spotkać głównie tam, gdzie istnieje nastawienie na osiąganie wysokich wyników, lub – inaczej rzecz ujmując – tam, gdzie dąży się do wielkości!

Kongres TutoringuTutoring jest stosowany w innowacyjnych szkołach oraz na elitarnych kierunkach uniwersyteckich, lecz wciąż pozostaje zjawiskiem stosunkowo rzadkim. W dużej mierze ten stan zmienia się dzięki absolwentom Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, których jest już ponad 1800. Wielu z nich korzysta z narzędzi tutorskich w swojej pracy w szkole i na uczelni, a część rozwija programy tutorskie na szerszą skalę.

Naszym marzeniem jest jednak, by zdecydowanie więcej młodych ludzi miało okazję doświadczyć mądrego tutoringu wysokiej jakości. Aby na szeroką skalę rozpropagować to podejście do edukacji, przybliżyć jego korzenie i źródła, zaprezentować dobre praktyki i narzędzia tutorskie, a także by zainicjować powstawanie środowiska tutorów-profesjonalistów, postanowiliśmy zorganizować pierwszy w Polsce Kongres Tutoringu.

Relacje z poprzednich kongresów

Kongres TutoringuZobacz zdjęcia z Kongresu na portalu Flickr:

 

Relacja z III Kongresu na portalu Siedem Liter:

Kongres Tutoringu - warsztatyWar­sza­wa Wschod­nia, piąt­ko­we przed­po­łu­dnie, dro­ga na skró­ty na SWPS (szyb­ciej niż auto­bu­sem) – ta­kie ma­łe de­ja vu. Wspo­mnie­nie z po­przed­nie­go ro­ku spo­tę­go­wa­ne jesz­cze spo­tka­niem tych sa­mych twa­rzy uśmie­cha­ją­cych się na przy­wi­ta­nie. Z do­miesz­ką pod­eks­cy­to­wa­nia – co tym ra­zem? Czytaj dalej…

Relacja z II Kongresu na portalu Siedem Liter:

Kongres Tutoringu IITutoring to otwieranie młodemu człowiekowi kolejnych drzwi. Zapewnianie warunków do rozwoju. Obdarzanie zaufaniem. Po to, aby chciało mu się chcieć.

Jako partnerzy medialni z dumą wzięliśmy udział w II Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu, który odbył się 15–16 maja w Warszawie. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Collegium Wratislaviense, które skupia wokół siebie pasjonatów wysokiej jakości edukacji. Wystąpienia kolejnych kongresowych gości dotykały tematu tutoringu ze wszystkich stron – od ideologii, przez podstawy teoretyczne, po konkretne, praktyczne instrukcje na temat organizacji tutoringu w szkole i metod pracy tutora. Zebraliśmy dla naszych Czytelników główne myśli z wykładów, które mogą być inspiracją dla chcących zgłębić temat (zwracamy również uwagę na publikacje z przypisów!). Czytaj dalej…

Relacja z I Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu w Monitorze Prawnym Dyrektora…

 

Newsletter – nowości o tutoringu i Kongresie

Zachęcamy do zostawienia swojego adresu e-mail w naszym newsletterze, by być na bieżąco informowanym o szczegółach związanych z działaniami Collegium Wratislaviense związanymi z tutoringiem i Kongresem: cw.edu.pl/newsletter

Więcej o tutoringu:

facebook.com/CollegiumWratislaviensewww.facebook.com/CollegiumWratislaviense