Idea

Ogólnopolski Kongres Tutoringu jest wyjątkową przestrzenią spotkania pasjonatów wysokiej jakości edukacji, którzy uważają, że na wszystkich poziomach może być ona bardziej spersonalizowana, nastawiona na rozwijanie talentów i mocnych stron.

Zapraszamy już dziś na VI Kongres, który odbędzie się 31.05 – 1.06. 2019 we Wrocławiu! Rejestracja ze zniżką za wcześniejsze zgłoszenie już rozpoczęta!

rejestracja

Kongres Tutoringu II

W trakcie Kongresu uczestnicy będą mogli wziąć udział w inspirujących wystąpieniach oraz praktycznych warsztatach narzędziowych, m.in. dotyczących: tutoringu kariery, narzędzi coachingowych w tutoringu, metod problemowych w tutoringu naukowym, design thinking i wielu innych! Kongres to też panele dobrych praktyk tutorskich, wymiana doświadczeń, możliwość poznania wielu pasjonatów edukacji oraz nieformalne spotkania i świętowanie w trakcie bankietu!

Relacja z V Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu:

 

Dlaczego tutoring?

Kongres TutoringuOd pewnego czasu możemy w Polsce obserwować coraz większe zainteresowanie metodami edukacji spersonalizowanej, a szczególnie tutoringiem. Zaczyna być on doceniany przez poszerzającą się grupę tutorów oraz ich podopiecznych, którzy mieli szansę pracować tą metodą.

Tutoring jest szansą na odnowienie etosu wysokiej jakości edukacji i stworzenie klimatu dla wszechstronnego rozwoju człowieka. Elementy edukacji spersonalizowanej, do której zalicza się tutoring, nieprzypadkowo można spotkać głównie tam, gdzie istnieje nastawienie na osiąganie wysokich wyników, lub – inaczej rzecz ujmując – tam, gdzie dąży się do wielkości!

Kongres TutoringuTutoring jest stosowany w innowacyjnych szkołach oraz na uczelniach, lecz wciąż pozostaje zjawiskiem stosunkowo rzadkim. W dużej mierze ten stan zmienia się dzięki absolwentom Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, których jest już ponad 2500. Wielu z nich korzysta z narzędzi tutorskich w swojej pracy w szkole i na uczelni, a część rozwija programy tutorskie na szerszą skalę.

Naszym marzeniem jest jednak, by zdecydowanie więcej młodych ludzi miało okazję doświadczyć mądrego tutoringu wysokiej jakości. Aby na szeroką skalę rozpropagować to podejście do edukacji, przybliżyć jego korzenie i źródła, zaprezentować dobre praktyki i narzędzia tutorskie, a także by zainicjować powstawanie środowiska tutorów-profesjonalistów, postanowiliśmy zorganizować pierwszy w Polsce Kongres Tutoringu.

Relacje z poprzednich kongresów

Kongres TutoringuZobacz zdjęcia z Kongresu na portalu Flickr:

 Relacja z III Kongresu na portalu Siedem Liter:

Kongres Tutoringu - warsztatyWar­sza­wa Wschod­nia, piąt­ko­we przed­po­łu­dnie, dro­ga na skró­ty na SWPS (szyb­ciej niż auto­bu­sem) – ta­kie ma­łe de­ja vu. Wspo­mnie­nie z po­przed­nie­go ro­ku spo­tę­go­wa­ne jesz­cze spo­tka­niem tych sa­mych twa­rzy uśmie­cha­ją­cych się na przy­wi­ta­nie. Z do­miesz­ką pod­eks­cy­to­wa­nia – co tym ra­zem? Czytaj dalej…

Newsletter – nowości o tutoringu i Kongresie

Zachęcamy do zostawienia swojego adresu e-mail w naszym newsletterze, by być na bieżąco informowanym o szczegółach związanych z działaniami Collegium Wratislaviense związanymi z tutoringiem i Kongresem: cw.edu.pl/newsletter

Więcej o tutoringu:

Osoby, które pierwszy raz spotykają się z ideą tutoringu zachęcamy do przeczytania poniższych artykułów:

facebook.com/CollegiumWratislaviensewww.facebook.com/CollegiumWratislaviense